بازار کاغذ ایران

۱۹ تیر بازار کاغذ ایران

اخبار چاپ دیجیتال

رییس اتحادیه کاغذ تهران  گقت: بازار کاغذ ایران وابستگی شدید تا مرز ۷۰ درصد به واردات از خارج از کشور دارد. به گزارش آژانس خبری چاپ دیجیتال ایران، سیدحسین میرباقری در مورد وضع بازار کاغذ در کشور اظهار داشت: تولید کاغذ در ایران به ضوابط و شرایط خاص آب و هوایی بستگی دارد.

وی تصریح کرد: تولید کاغذ در کشور به‌سختی انجام می‌شود و شرایط خاص آب و هوایی ویژه‌ای را می‌طلبد؛ به همین خاطر، تولید کاغذ در کشورمان کم است. میرباقری با تأکید بر اینکه ۳۰ درصد کاغذ موردنیاز کشور در داخل تولید می‌شود، اضافه کرد: ظرفیت و تعداد کارخانه‌های تولید کاغذ در ایران معادل ۳۰ درصد نیاز است و اشتغال‌زایی هم در این حد و اندازه انجام می‌شود. رییس اتحادیه کاغذ استان تهران با اشاره به اینکه بازار کاغذ در ایران به‌شدت به جریان واردات وابسته است، گفت: حوزه کاغذ ازجمله بخش‌هایی بوده که برخلاف سایر اصناف، رگ حیات آن به واردات وصل است. میرباقری با بیان اینکه ۷۰ درصد واردات به جای تولید در حوزه کاغذ انجام می‌شود، تصریح کرد: اگر واردات کاغذ به داخل کشور قطع شود، در بازار با حجم فراوانی تقاضاها با مشکل و بحرانی بزرگ مواجه خواهیم شد. رییس اتحادیه کاغذ استان تهران با تأکید بر اینکه قیمت کاغذ در بازار در انواع مختلف با تلاطم مواجه نیست، اضافه کرد: آرامش خاصی به لحاظ قیمت در بازار کاغذ مشاهده می‌شود و نوسان خاصی وجود ندارد.میرباقری با اشاره به اینکه تمام اصناف در برهه کنونی در رکود قرار دارند، اظهار داشت: تکیه بر سیاست ارزشمند اقتصاد مقاومتی، وزنه‌ای مهم و تأثیرگذار در رفع رکود و رونق بازار و تقویت تولید ملی است.

منبع: آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران