تعرفه و قیمت چاپ دیجیتال نمونه:

 

 

اسکن در کلیه ابعاد بصورت رنگی

 

چاپ CD , DVD 2

چاپ دیجیتال سایز A4

جدول تعرفه چاپ دیجیتال سایز A4

3

 

قیمت A3 دو برابرA4 محاسبه شده و بصورت( مات و براق )قابل چاپ می باشد. قیمتهای بر حسب میزان رنگ و تعداد چاپ محاسبه گردیده

چاپ فضای خارج و محیطی

4

خدمات تکمیلی پس از چاپ

سازه های نمایشگاهی

شاسیMDF و فوم برد

7