جایگاه ایران در صنعت چاپ خاورمیانه

۲۹ تیر جایگاه ایران در صنعت چاپ خاورمیانه

 اخبار چاپ | ایران به دلیل وجود تحریم های غیرمنصفانه کمترین سهم را در بازار چاپ خاومیانه داراست

صنعت چاپ دیجیتال در سال های اخیر رشد فزاینده ای داشته است . اما در ایران اوضاع به شکلی دیگر است. براساس آمار منتشره ، صنعت چاپ ایران نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه بسیار ضعیف عمل کرده، با وجود نیروهای جوان و فعال تحصیل کرده در این کشور، ایران کمترین سهم را در بازار چاپ خاومیانه داراست.

بر اساس گزارش “موسسه پایرا” در سال ۲۰۱۴ سهم کشورهای مطرح صنعت چاپ دیجیتال در خاورمیانه بدین قرار است : ایران ۴ درصد، عربستان ۷ درصد، اسرائیل ۲۳ درصد و ترکیه ۴۴ درصد  است. این آمار زمانی اهمیت پیدا می کند که نگاهی داشته باشیم به شرایط جغرافیایی ، وسعت و جمعیت این کشورها .

صنعت چاپ در خاورمیانه

سرچی کوتاه در فضای مجازی حاکی از آن است که  عربستان با ۲۷ میلیون جمعیت ۳ درصد بیشتر از ایران ۷۵ میلیونی در صنعت چاپ پیشرفت داشته ، اسرائیل با ۸ میلیون جمعیت و ترکیه با ۷۸ میلیون نفر نیز به ترتیب ۲۳ و ۴۴ درصد از بازار صنعت چاپ خاورمیانه را به خود اختصاص داده اند.

شاید از مهمترین دلایل رشد صنعت چاپ و بسته بندی در کشورهای یاد شده این باشد که شرکت های بزرگ بین المللی آمریکایی و اروپایی در صنایع غذایی، بهداشتی، آرایشی، دخانیات و نوشیدنی ها در این کشورهای خاورمیانه سرمایه گذاری کرده اند و همین امر باعث رونق صنعت بسته بندی و چاپ آنها بوده است ، اما در کشورمان و در این مدت به خاطر وجود تحریم های غیرمنصفانه چنین سرمایه گذاری هایی انجام نشده است.

حال مسئولین صنعت چاپ ایران با قیاس این آمارها در سال های اخیر و وجود جمعیت و پتانسیل کافی نیروی انسانی برای انجام عملیات چاپی، بایستی به این فکر یافتن پاسخی برای این سوال باشند که چرا ایران در منطقه خود و با وجود شرایط گفته شده تقریبا در آخرین رده قرار دارد ؟ و اینکه راهکار برون رفت از این تنگنا چیست؟

به نظر می رسد شاید ، ارتباط کاری با کشورهای مطرح صنعت چاپ جهان و واردات ملزومات مدرن مورد نیاز کشور بتواند گوشه ای از این عقب ماندگی های صنعت چاپ کشورمان را بهبود دهد.

منبع: ایپنا