صنعت چاپ و تاثیر رنگها

۱۶ شهریور صنعت چاپ و تاثیر رنگها

انسانها از آغاز آفرینش تحت نفوذ رنگهای اطراف خود بوده اند و این خود دلیلی بر تاثیر مستقیم رنگها بر انسانها است. رنگهای مختلف و جلب توجه به آنها نشان دهنده عواطف مختلف انسان ها است.

رنگی بودن جهان یکی از بزرگترین موهبتهای الهی است که باعث شادی و نشاط انسانها شده و موجب رسیدن به امید و آرامش در آنان می‌شود.

400

افراد بر حسب خصوصیات روحی و روانی به رنگهای مختلف علاقه دارند. علاقمند بودن انسانها به رنگها از اوایل کودکی شروع شده و تا آخر عمر ادامه پیدا می کند.

چون رنگهای روشن رنگهایی هستند که طراوت و تازه گی دارند و همچنین رنگـهایی هستند که بیشتر جلب توجه می کنند و روحــــــیه شاد به فرد میـدهند بنابراین خوب است که اطــفال و جوانان از این رنگها استفاده کنند.

مشاهده رنگهای زیبا و چشم نواز، از عالی‌ترین تجربیاتی است که انسان در طول شبانه روز آنرا تجربه می‌کند.

رنگهای مختلف در زندگی ما از بسیاری جهات تاثیر گذارند، تاثیر رنگ بر رفتار و سلامت انسان بسیار با اهمیت می باشد مثلا ما هنگام مشاهده مراتع سرسبز احساس شادابی می‌کنیم و یا هنگامی که دریای آبی را می بینیم احساس آرامش می‌کنیم.

رنگ درمانی یک شیوه درمانی پیوسته و بی‌وقفه است که شامل بکارگیری رنگها در درمان بیماریهای مختلف جسمی و اختلالات احساسی یا روانی است.
در رنگ درمانی از مجموعه ای از اصول هارمونی رنگها و ترکیب آنها برای بهبودی بیماران استفاده می‌شود.

روان‌شناسان دریافته‌اند که رنگها تأثیرات معجزه‌ آسایی بر روح و روان انسانها داشته و علاقه به رنگهای خاص نیز گویای بسیاری از ناگفته‌های ذهن و روح آنهاست.

با توجه به مطالب بالا و تاثیر زیاد رنگها بر انسان، توجه به این نکته که برای تبلیغات باید از چه ترکیب رنگی برای جذب مخاطب و ایجاد فضای موردنظر، استفاده کنیم، بسیار حائز اهمیت است.

رنگ‌ها تاثیر زیادی روی احساسات بیننده در ۹۰ ثانیه اول دیدن می‌گذارند.اثر رنگ می‌تواند بیننده را ترغیب به خرید یک جنس از شما کند. رنگ‌ها نه فقط رفتار ما را در برابر یک موضوع تشدید می‌کنند، بلکه اثر خود را کاملا در رفتار ما نشان می‌دهند آنها در فرهنگ‌ها و مناطق مختلف تاثیر متفاوتی دارد. هر رنگ به تنهایی یک پیام مخصوص به چشم بیننده می‌فرستد.

به قول مک ‌لوهان، رسانه همان پیام است. همانطور که در مدیریت نوین، متدی به عنوان بهترین شیوه مدیریت در کار وجود ندارد، ترکیب و هماهنگی و استقرار یک نظام در رنگ‌بندی تبلیغات نیز، چنین رویکردی دارد.

پس پر واضح است که صنعت چاپ دیجیتال که همانا صنعت رنگهاست صنعتی زیبا و منحصر به فرد می باشد که توجه به آن تاثیر مهمی بر همگان دارد.

مک فارلین می گوید: چاپ در زمینه کاربردهای ویژه و به عنوان رسانه‌ای برای ابراز وجود، بی‌‌نظیر است.

چاپکاران‌ باید‌ بهره‌وری‌ را‌ افزایش‌ دهند.‌ صنعت‌ چاپ‌ با‌ چالش‌های‌ رقابتی‌ مهمی‌ مواجه‌ شده‌ است.‌ این‌ چالش‌ نه‌ تنها‌ از‌ رقابت‌ها‌ در‌ سطح‌ جهانی‌ ناشی‌ می‌‌شود،‌ بلکه‌ بخشی‌ از‌ آن‌ هم‌ به‌ واسطه‌ تکنولوژی‌های‌ اینترنت‌ به‌ وقوع‌ پیوسته‌ است.

صنعت‌ چاپ‌ یک‌ نوع‌ بازاریابی‌ است بنابراین باید در این صنعت نیز با تغییرات نوین دنیا همگام شد و دستیابی‌‌ به‌ نیروی‌ کار‌ آشنا‌ با‌IT شرایط‌ پیش‌رسانه‌ای،‌ گردش‌کار،‌ پایگاه‌های‌ داده‌رسانی‌ و‌ سایر‌ مهارت‌ها‌ ضروری‌ است.

اجرای‌ برنامه‌های‌ آموزشی‌ مربوط‌ به‌ مقولات‌ مدیریتی‌ در‌ چاپ‌ باید‌ اجباری‌ شود. مشارکت‌ بین‌ استخدام‌کنندگان‌ و‌ استخدام‌شدگان‌ کلید‌ موفقیت‌ آینده‌ صنعت‌ چاپ‌ است.