چاپ کننده ی نخستین اسکناس ایرانی

۰۳ مرداد چاپ کننده ی نخستین اسکناس ایرانی

بزرگداشت مردان بزرگ تاریخ | اخبار صنعت چاپ | چاپ دیجیتال 

در راستای معرفی مردان بزرگ تاریخ، همایش بزرگداشت صدرالدین زنجانی برگزار می شود. مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان زنجان با بیان این که این همایش نخستین گام برای معرفی رجال تاریخ ساز زنجانی است گفت: معرفی آن ها برای نسل امروزی ضروری است.

اسکناس ایران

مقدم اظهار کرد: شخصیت هایی همچون صدرالدین زنجانی،عزالدین زنجانی از افرادی هستند که کتب فراوانی را در جهان اسلام نگاشته اند. وی در ادامه افزود:کتاب و مقالاتی در شناسایی و احیای مردان تاریخ ساز زنجانی ارائه شده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان زنجان تصریح کرد:صدر الدین زنجانی که از وزرای دوران ایلخانی است که همایش بزرگداشت این مرد تاریخ از ۵ اسفند ماه آغاز می شود.

مقدم عنوان کرد:صدر الدین زنجانی چاپ کننده ی نخستین اسکناس ایرانی بوده است و نسل صدرالدین حجازی در زنجان با نام خطیبی زندگی میکنند. گفتنی است قرن هفتم از جمله دوران تاریخ ساز زنجان بوده است که برخلاف حمله ی مغول ها دوران پویایی بوده است.

منبع: اخبار چاپ