کوتاه کردن زمان صدور مجوز تاسیس صنایع کوچک

1

۰۳ شهریور کوتاه کردن زمان صدور مجوز تاسیس صنایع کوچک

صدور جواز تاسیس صنایع کوچک، در کمتر از یک روز

به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت: فرآیند صدور جواز تاسیس صنایع کوچک اصلاح شد و در کمتر از یک روز امکان‌پذیر خواهد شد.

2

علی یزدانی در نشست رفع موانع تولید، در یاسوج افزود: برای تشویق سرمایه‌گذاران و تسهیل در امر سرمایه‌گذاری فرآیند صدور جواز تاسیس صنایع کوچک اصلاح شد و در کمتر از یک روز امکان‌پذیر خواهد شد. وی عنوان کرد: مهمترین بخش این اصلاحات، کوتاه کردن زمان صدور مجوز است که از این پس در یک روز کاری مجوز مورد نیاز به متقاضیان داده می شود.

رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران خاطرنشان کرد: مدارک و مطالعات اولیه نیز تا حد زیادی آسا‌ن‌تر شده است و سرمایه گذار می تواند مجور تاسیس خود را دریافت کند. یزدانی تصریح کرد: مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران برنامه های تشویقی جدیدی برای جذب سرمایه دارند.

وی ادامه داد: تخفیف ۵۰ درصدی زمین در شهرک های صنعتی، کاهش پیش پرداخت‌ها و آسان کردن اقساط از جمله برنامه های تشویقی شرکت شهرک های صنعتی است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: علاوه بر این صندوق‌های حمایت از صنایع از جمله صندوق‌های حمایت از صادرات، صندوق حمایت از سرمایه گذاری، فعالیت‌های معدنی و تحقیقات الکترونیک ساز و کارهای تازه ای برای تشویق سرمایه گذاران در نظر گرفته اند.

یزدانی تاکید کرد: کاهش کارمزدها و تامین ضمانت‌نامه تا ۳۰ میلیارد ریال از جمله برنامه های تشویقی این صندوق‌هاست. وی یکی دیگر از برنامه های تشویقی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران را ارائه ضمانت نامه به تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه صنایع کشور عنوان کرد.

 منبع: آژانس خبری چاپ