مشکلات چاپخانه های فارس

۰۶ شهریور مشکلات چاپخانه های فارس

رکورد اقتصادی، مالیات های سنگین و گرانی تجهیزات چاپی چاپخانه های فارس را تعطیل کرد

۱۷درصد از چاپخانه‌های استان فارس به دلیل رکود اقتصادی، مالیات های سنگین و گرانی تجهیزات چاپی تعطیل شده است. رئیس اداره چاپ و نشر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس گفت: در اردیبهشت ماه پارسال در نمایشگاه کتاب تهران در حوزه چاپ حدود ۱۶۵ چاپخانه در فارس وجود دارد که از این تعداد ۱۱۳ چاپخانه به صورت فعال است و در سال‌های اخیر اقداماتی انجام شد تا تمام چاپخانه‌های استان به تمام امکانات لازم در روند چاپ کتاب مجهز شوند.

رکود چاپ
جمشید رضایی بیان کرد: ۵۲ چاپخانه در سال ۹۴ تعطیل یا نیمه تعطیل بوده که ۳۱ درصد از تعداد موجود است. همچنین احمدی، کارشناس اداره چاپ و نشر فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس افزود: در حال حاضر ۲۶۷ چاپخانه در استان مجوز دارند که ۲۲۱ چاپخانه فعال و۴۶  چاپخانه غیرفعال است که ۱۷ درصد از کل چاپخانه‌ها را در استان شامل می‌شود.

منبع: اخبار چاپ