ماشینهای چاپ Tag

۱۰ آبان کتابی کاربردی درباره مشکلات مکانیسین‌های صنعت چاپ

اهمیت و حیاتی بودن صنایع عظیم چاپ کشور که از جمله پنجمین احتیاجات بشر بعد از هوا، آب، غذا و مسکن شناخته شده است کتاب «آرمان‌های خاکستر شده»، کتابی کاربردی درباره مشکلات مکانیسین‌های صنعت چاپ است. نویسنده کتاب اسماعیل دمیرچی درباره اهداف گردآوری این اثر...

ادامه مطلب